Zásadní opravy Novohradského hradního příkopu dokončeny

Na konci roku 2020 skončila snad poslední velká oprava novohradského hradního příkopu.

Po mnoha letech obnovy skončila v loňském roce 6. velká etapa oprav novohradského příkopu. Začala v roce 2017 a zahrnovala velkou část vnitřní opěrné zdi, takzvané eskarpy. V plánu jsou ještě drobné opravy na vnější opěrné zdi - kontraeskarpě, kde došlo k narušení zdiva působením dešťové vody, a malé části koruny na severozápadní straně kontraeskarpy.  V těchto dnech je příkop jako vše kolem zasypán sněhem, ale na jaře by měl přivítat své první návštěvníky.