Klášter Božího Milosrdenství Rodiny Panny Marie

Raně barokní klášter v centru města založený Ferdinandem Buqouyem roku 1677.

Klášter Božího Milosrdenství Rodiny Panny Marie (dříve Klášter sv. Petra a Pavla řádu Servitů) je rozsáhlý areál v centru města nedaleko náměstí. Zakladatelem kláštera byl Ferdinand Buquoy, který roku 1677 pozval bratry Servity do Nových Hradů. Základní kámen ke stavbě nového, raně barokního kláštera byl položen 27. května 1678. Projekt k němu patrně vytvořil známý eggenberský stavitel Giacomo de Maggi. Již v roce 1681 se mohli řeholníci nastěhovat do nově postaveného jižního křídla. Kompletně byla stavba dokončena v roce 1685.