Zámek

Trojkřídlá mohutná budova se středovým cylindrickým rizalitem. Postavena v letech 1801-1810 Janem Nepomukem Buquoyem podle plánů Franze Werschafelda.

Budovy zámku se nachází  vlevo u silnice při vjezdu do města. Původně vybaven cenným mobiliářem (malá část dochována ve sbírkách hradu). Součástí zámku je i zámecké divadlo z roku 1822. V 19. století byl zámek ještě několikrát přestavován. Po roce 1945 sloužil k ubytování dětí z Řecka, zmítaného občanskou válkou, později mnoho let jako střední zemědělská škola. V současné době na zámku sídlí Mikrobiologický ústav AV ČR. Zámek není veřejnosti běžně přístupný. Volně přístupný je ale přilehlý anglický park.