Hradozámecká noc –⁠ Skromné počátky slavného rodu

  • Večerní hrané prohlídky věnované mimo jiné skromným počátkům později slavného rodu Harrachů
    Vydejme se do 14. století, kdy většina zdejšího kraje včetně hradu Nové Hrady patřila mocnému rodu Rožmberků. Vedle nich a jejich poddaných zde žila i drobná šlechta, která musela se svými mocnými sousedy nějak vycházet a to po dobrém, či zlém. 
    Kostýmované hrané prohlídky od 19.00 do 21.30 hodin.