Zámecké interiéry. Pohledy do aristokratických sídel od časů renesance do doby první poloviny 19. století

Detailed information

Year:

2015

Place:

Praha

Language:

Czech

Number of pages:

352

ISBN:

9788074223723

catalog printed-publication

439 Kč

Out of stock

Publikace je výstupem z výzkumného projektu NPÚ NAKI DF 11P01OVV026 „Každodenní život a kulturní vliv aristokracie v českých zemích a střední Evropě v kontextu veřejně přístupných historických sídel ve správě Národního památkového ústavu – instalace, prezentace, aplikace.“

Mezi aristokratickými sídly Čech a Moravy jsou zachovány zámky, jejichž interiéry, sály a apartmány si po mnoho staletí uchovávají původní výzdobu i části původního vybavení a sbírek. Dnes jsou tyto prostory hmotnými prameny, jež spolu se zachovanou ikonografií zobrazující historický interiér a s historickými písemnostmi, především inventáři, přinášejí více poznání o skutečné podobě aristokratických sídel různých období. Tato podoba měla v rozvržení místností a často i ve výzdobě a zařízení po staletí závazný charakter. Ikonografické prameny a historické inventáře dokládají všeobecné šíření uznávaných a obdivovaných pravidel vkusu a způsobu prezentace urozenosti, bohatství a majestátu prostřednictvím sídel v evropském aristokratickém prostředí. Majetkové soupisy zařízení dávají možnost nahlédnout i do obydlí služebnictva, pokojů zámeckých úředníků, nebo hospodářského zázemí zámku.


You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)