Pánský salon na šlechtickém sídle. Ušlechtilé záliby a neřestné zábavy aristokratů

Detailed information

Category:

Každodennost

Year:

2010

Place:

Brno

Publisher:

NPÚ, ÚOP v Brně

Language:

Czech

Number of pages:

56

ISBN:

978-80-86752-84-6

catalog printed-publication

100 Kč

Sold out

Katalog výstavy konané od 4.6. do 3.10.2010 na státním zámku Vranov nad Dyjí.

Publikace přibližující ušlechtilé záliby a „neřestné“ zábavy aristokratů na exponátech z moravských a jihočeských zámeckých sbírek a ze sbírek některých moravských muzeí a galerií.

Každoroční výstavy na vranovském zámku umožňují poznávat bohatství mobiliárních fondů hradů a zámků, zejména pokud jde o umělecko řemeslné předměty a zaměřením svých témat ukázat návštěvníkům detailněji život na šlechtickém sídle. Většina těchto výstav zanechává stopu také prostřednictvím katalogu. Téma roku 2010 – mužský svět na šlechtickém sídle. Jednotlivé kapitoly mapují různorodé zájmy a záliby šlechticů, a to nejen ty ušlechtilé.

Publikaci možno zakoupit též v pokladně státního zámku Vranov nad Dyjí
Obsah:
  • Turnaje a sportovní hry
  • Lov a hon
  • Záliba v literatuře, hudbě, divadle a tanci
  • Záliba ve vědě, umění a sběratelství
  • Stolní společenské hry
  • Kuřácká kultura
  • Obliba alkoholických nápojů
  • Erotika
  • Osobní památky
 

You might be interested in

Take a look at our terms and conditions (in Czech)

Learn about how to shop (in Czech)