Zlatý věk obor. Z historie obornictví v Čechách, na Moravě a ve Slezsku

Podrobné informace

Rok vydání:

2018

Místo vydání:

Plzeň

Vydavatel:

NPÚ, ÚOP v Plzni

Jazyk:

česky

Jazyk resumé:

anglicky, německy

Počet stran:

235

ISBN:

978-80-85035-53-7

catalog Tištěná verze

400 Kč

skladem

Koupit

Publikace se zabývá dosud opomíjenou historií loveckých a chovných obor ve světě, a především v českých zemích. Úvodní kapitoly seznamují čtenáře se základními způsoby lovu, pro něž se kompozičně upravovalo prostředí nově budovaných obor. Následuje část věnovaná historii loveckých obor od starověku na Předním východě, Dálném východě, ve Středomoří, po středověkou a novověkou Evropu. Hlavní část textu se zaměřuje na vývoj loveckých a chovných obor v českých zemích od středověku až do konce druhé světové války. Za zlatý věk obor považujeme 17. a 18. století, kdy se i v našich zemích lovecké a chovné obory stávaly významnými krajinotvornými prvky. Lovecké obory byly v tomto období hojně zakládány na celém území Čech, Moravy a Slezska. Představena jsou nejvýznamnější historická lovecká zařízení jako například obora Hvězda, Hukvaldy, Opočno, Klokočka, Jemčina, Horšov, Roštýnská obora, Lánská obora, Jindřichovická obora, Stará obora u Hluboké nad Vltavou, obora v Holešově nebo v Lednicko-valtickém areálu. Publikace vychází z dlouhodobého studia historických pramenů, ale také z terénních výzkumů. 

Obsah:

Úvod

Historické lovecké techniky

Vývoj obor ve světě

 • Počátky vývoje loveckých parků ve starověku
 • Blízký východ
 • Indie
 • Dálný východ
 • Lovecké parky ve Středomoří
 • Obory v prostředí italských vil
 • Zrod parforsních štvanic ve Francii
 • Lovecká zábava na Pyrenejském poloostrově
 • Obory a lovectví v zemích Velké Británie
 • Vývoj obornictví v zemích střední Evropy
 • Skandinávské země s oborami na ostrovech a souostrovích
 • Organizované lovy v Polsku
 • Zvěřince a zvířecí dvory v Rusku
 • Středověké honitby a první obory
 •             Královská obora v Ovenci
 •             Středověké obory známé z písemných a ikonografických pramenů
 • Obora jako prvek renesanční krajiny
 •             Obora Hvězda
 •             Jelení příkop Pražského hradu
 •             Netolická obora
 •             Roštýnská obora
 •             Obora Vřísek
 •             Horšovská a Podrážnická obora
 •             Bažantnice Červený Dvůr u Českého Krumlova
 •             Obora Opočno
 •             Obora Hukvaldy
 •             Příklady dalších obor založených v 16. století

Zlatý věk obor a obornictví v období baroka

 •             Stavby pavilonového typu v českých oborách
 •             Humprecht u Sobotky a další lovecké stavby v oborách
 •             Obora Jemčina
 •             Obora Králova stolice u Dobříše
 •             Obora Klokočka
 •             Chlumecká obora, obora Kněžičky
 •             Lánská obora
 •             Stará obora u Hluboké nad Vltavou
 •             Sudoměřická obora a Velká černická obora
 •             Kolenecká obora
 •             Holušická obora – Obora Sedlice
 •             Obora Kralice u Náměště nad Oslavou
 •             Obora a bažantnice u zámku Kozel
 •             Jindřichovická obora
 •             Škvorecká obora
 •             Auerspergská obora, Slavická obora
 •             Šporkovské obory u Lysé nad Labem a na Kuksu
 •             Libosad s oborou u Valdic
 •             Častolovická (Bědovická) obora
 •             Obory a bažantnice u Kroměříže
 •             Obora v Holešově
 •             Obory a bažantnice Lednicko-valtického areálu
 •             Oborní chovy bažantů v Čechách a významná chovatelská střediska bažantů na Moravě
 • Obory zakládané v 19. století a na počátku 20. století
 •             Obory jako součást zámeckých sídel
 •             Obory zbudované mimo zámecké areály
 •             Velká Clam-Gallasova obora v Jizerských horách
 •             Lovecké obory u města Horažďovice
 • Významné lovecké stavby v oborách

Závěr

Slovník základních pojmů

Místopisný rejstřík

Summary

Zusammenfassung

Seznam použité literatury a pramenů

 

 

 

 

 

 

 

 


Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat