Historická sídla v kulturní krajině

Podrobné informace

Rok vydání:

2018

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Počet stran:

120

ISBN:

978-80-86516-95-0

catalog Tištěná verze

200 Kč

Rozebráno

Sborník příspěvků z celostátního semináře konaného ve dnech 13.–15. září 2017 v Hořovicích.

Obsah:
 • Věra Kučová / Význam vesnických sídel (a vernakulárních staveb) pro identitu kulturní krajiny
 • Iveta Merunková / Krajina v nástrojích památkové péče a územního plánování venkovských sídel
 • Tomáš Urban a Tereza Hrubá / Ochrana krajinného rázu jako příležitost pro zachování kulturních hodnot krajiny
 • Aleš Rudl / Význam zeleně při utváření specifického rázu venkovských sídel
 • Petr Kubeša / Stručný přehled použití alejí v historii a legislativa upravující jejich použití od poloviny 18. století do začátku století dvacátého
 • Jan Pešta / Urbanismus vesnických sídel v krajině Podbrdska
 • Jan Ži6ka / Hospodářské dvory v krajině Hořovicka a Osovska
 • Alena Rákosníková / Stopy podnikání člověka v krajině Berounska
 • Karel Foud / Urbanizace panství horšovickotýnských Lobkoviců a Trautmansdorffů na příkladu obory Horšov
 • Jiří Kaláb / Familiantské vsi a jejich umístění v krajině
 • Tomáš Nitra / Kulturní krajina v podhůří Jeseníků na Krnovsku
 • Jaroslav Novosad / Krajina a lidová architektura na Valašsku
 • Vladimíra Paterová / Petrova bouda v paměti Krkonoš
 • František Ledvinka a Jitka Ledvinková / Soubor lidové architektury Zubrnice a krajina
 • Hana Vincenciová / Hodnoty souznění krajiny a sídel v okolí Miřetic (Příspěvek k poznání území s osobitou identitou)
 • Pavel Novák / Vývoj krajiny na Novodvorsku a Žehušicku od závěru 18. století do poloviny 20. století
 • Alena Vinařová / Krajina Třeboňska – krajina UNESCO?
 • Pavel Hájek / Venkovská architektura Písecka – dílo Jana Panovce

Mohlo by vás zajímat

Prohlédněte si naše obchodní podmínky

Přečtěte si, jak nakupovat