Formální vodní prvky v památkách zahradního umění

Podrobné informace

Rok vydání:

2016

Místo vydání:

Praha

Jazyk:

česky

Počet stran:

151

ISBN:

978-80-7480-073-3

catalog Tištěná verze

140 Kč

skladem

Koupit

document--pdf PDF

0 Kč

PDF 9,77 MB

Stáhnout

140 Kč

Publikaci lze zakoupit na pracovišti:
ÚOP v Kroměříži

Edice Odborné a metodické publikace, svazek 87 

Metodický materiál je zaměřen na představení aktuálních možností provozování vodních prvků v památkách zahradního umění i mimo památkově chráněné areály. Přináší aktuální poznatky z oblasti kvalitní kontinuální péče i plánování obnovy formálních vodních prvků. Podrobněji se věnuje problematice zajištění čistoty vody a dalším technologickým náležitostem provozu. Kapitoly přibližující proces předprojektové přípravy a případová studie obnovy formálních vodních prvků v Květné zahradě v Kroměříži přináší možné odpovědi na otázky, jak obnovit do funkčního stavu i zaniklé vodní prvky, a zvýšit tak autenticitu a atraktivitu památky zahradního umění. 

Metodika je určena především majitelům a správcům památek zahradního umění, kterým přináší v ucelené podobě aktuální informace o používaných technologiích a náležitostech provozu vodních prvků stavební povahy. Zabývá se také jednotlivými úkony péče o tyto prvky a popisuje optimální postupy při záměru obnovy vodních prvků, na něž se vztahuje památková ochrana. Užitečné informace pro svou praxi zde naleznou i majitelé a správci dalších veřejných či privátních prostor, v nichž se nacházejí vodní prvky, projektanti, pracovníci památkové péče, případně i studenti příslušných oborů a další osoby vstupující do procesu péče o naše kulturní dědictví. Metodika přináší souhrn zkušeností získaných především dlouholetou praxí autorů – aktivního projektanta v daném oboru (Ing. Z. Žabička) a specialisty pečujícího o zahradu v Českém Krumlově (Ing. J. Olšan), jedné z nejcennějších historických zahrad na našem území. Tento fundus je doplněn o poznatky získané v rámci rozsáhlé památkové obnovy často již zaniklých vodních prvků v Květné zahradě v Kroměříži.